02 428 6688 ejourneyland@gmail.com
02 428 6688 ejourneyland@gmail.com

รถรับส่ง / เช่าเหมารถ

รถรับ-ส่ง

รถรับส่ง ระหว่างสนามบินอินชอนหรือคิมโป-กรุงโซล พร้อมคนขับแบบส่วนตัว

รับส่ง สนามบิน-โรงแรม หรือ โรงแรม-สนามบิน

บริการครั้งละไม่เกิน 3 ชม. *เกินคิด ชม.ละ 800 – 1000 บาท
ให้บริการระหว่างเวลา 05.00 น. – 22.00 น.
**นอกเวลาบริการ คิดชม.ละ 800 – 1000 บาท**

KIA Carnival 7 seats
KIA Carnival 7 seats
2,990
Hyundai Starex 9 seats
2,990
Hyundai Solati 15 seats
Hyundai Solati 15 Seats
7,490
Hyundai Minibus County 25 seats
Mini Bus County 25 Seats
7,990

รถรับส่ง ระหว่างสนามบินคิมแฮ(ปูซาน)-เมืองปูซาน พร้อมคนขับแบบส่วนตัว

รับส่ง สนามบิน-โรงแรม หรือ โรงแรม-สนามบิน

บริการครั้งละไม่เกิน 3 ชม. *เกินคิด ชม.ละ 800 – 1000 บาท
ให้บริการระหว่างเวลา 05.00 น. – 22.00 น.
**นอกเวลาบริการ คิดชม.ละ 800 – 1000 บาท**

Huyndai Starex 9 seats
Hyundai Starex 9 seats
3,690
KIA Carnival 7 seats
KIA Carnival 7 seats
3,890
Hyundai Solati 15 seats
Hyundai Solati 15 Seats
6,190

เช่าเหมารถ