02 428 6688 ejourneyland@gmail.com
02 428 6688 ejourneyland@gmail.com

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันภัยเดินทางภายในประเทศและต่างประเทศ

คุ้มครองทุกการเดินทาง ในสไตล์ที่ใช่สำหรับคุณ

ประกันการเดินทาง แดนซ์ มูฟ จาก Allianz Travel

ประกันการเดินทาง แดนซ์ มูฟ จาก Allianz Travel มีแผนประกันการเดินทางที่หลากหลายให้เลือก ครอบคลุมตั้งแต่แผนรายเที่ยว แผนรายปี แผนครอบครัว ไปจนถึงแผนเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ

การทำประกันการเดินทางมีความสำคัญมาก หากเราต้องเดินทางไปต่างประเทศ เพราะการเดินทางไปต่างประเทศ อาจทำให้นักท่องเที่ยวบางรายต้องพบกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อย่างเช่น การเจ็บไข้ได้ป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ นักท่องเที่ยวหลายรายมักเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันและต้องเข้าโรงพยาบาลในต่างแดน

สำหรับคนทีมีประกันการเดินทางก็ย่อมได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสมและไม่ต้องเผชิญกับภาระค่ารักษาพยาบาล เพราะประกันการเดินทางจะจัดการค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้คุณ ลงทุนเพียงเล็กน้อย เราพร้อมดูแลค่าใช้จ่ายของคุณจากความเสียหายที่เกิดขึ้น

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ แอกซ่า สมาร์ททราเวลเลอร์ พลัส

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ให้คุณอุ่นใจในทุกทริปการเดินทาง

  • ราคาเริ่มต้นเพียง 186 บาท
  • ทุกแผนคุ้มครองการรักษาพยาบาล COVID-19 และโรคติดต่อเฉียบพลัน
  • นอนโรงพยาบาลในเครือไม่ต้องสำรองจ่าย
  • ยื่นวีซ่าไม่ผ่าน คืนเงินเต็มจำนวน
  • คุ้มครองทั้งชีวิต และทรัพย์สินตลอดการเดินทาง
  • ซื้อออนไลน์ รับกรมธรรม์ทันทีผ่านอีเมล
ประกันเดินทางในประเทศ แอกซ่าสมาร์ทไทยแลนด์ ทราเวลเลอร์

คุ้มครองทั่วไทยตั้งแต่ก้าวแรกที่ออกจากบ้าน พร้อมบริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง
  • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือทุพพลภาพคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท
  • มากกว่าด้วยความคุ้มครองจากการถูกฆาตกรรมหรือ ถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
  • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นไม่ถึง 10 บาทต่อวัน (คุ้มครอง 31 วัน)